11. BRUSNI I REZNI MATERIJALI

DISK 225mm P40 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P60 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P80 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P100 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P120 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P150 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P180 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

DISK 225mm P220 29 RUPA

Brusni papir aluminij oksid sa 29 rupa za odvođenje prašine.

Stranica 1 od 47