MAXIDECOR Nero

MAXIDECOR Nero je fabrički nijansirani pokrivni praimer za MAXIDECOR dekorativne tehnike izrazito crne boje. Predstavlja ekološki, disperzivni, visokopokrivni i vodoperivi premaz, na bazi akrilata, odlične paropropusnosti. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Preporučujemo ga pijre nanošenja MAXIDECOR Oceano dekorativne tehnike jer omogućava sporije sušenje ovog premaza i više vremena za njegovu obradu. Svjetlucavi kristali MAXIDECOR Oceana se predivno presijavaju na duboko crnoj podlozi. Pakiranje 1L, 3L.