16. PIŠTOLJI ZA LAKIRANJE

EGO HVLP 0,7 + REGULATOR

Pištolj namijenjen za lakiranje malih površina ili za ...

EGO HVLP 1,0 + REGULATOR

Pištolj namijenjen za lakiranje malih površina ili za ...

EGO HVLP 1,2 + REGULATOR

Pištolj namijenjen za lakiranje malih površina ili za ...

SLIM HTE 1,3

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,3 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,5

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,5 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,7

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,7 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,9

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...

SLIM HTE 1,9 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje na 2-2,5 bara. SLIM HTE je odličan ...