16. PIŠTOLJI ZA LAKIRANJE

GENESI GEO 1,7 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje izvrsnih perfomansi, preporučuje se za ...

GENESI GEO 1,9 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje izvrsnih perfomansi, preporučuje se za ...

GENESI GEO CARBONIO 1,2

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,2 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,3

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,3 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,4

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,4 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,7

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,7 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,9

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI GEO CARBONIO 1,9 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE 1,2 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje sa velikom efikasnošću lakiranja kod ...

GENESI HTE 1,3 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje sa velikom efikasnošću lakiranja kod ...

GENESI HTE 1,4 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje sa velikom efikasnošću lakiranja kod ...

GENESI HTE 1,7 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje sa velikom efikasnošću lakiranja kod ...

GENESI HTE 1,9 + REGULATOR

Pištolj za lakiranje sa velikom efikasnošću lakiranja kod ...

GENESI HTE CARBONIO 1,2

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,2 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,3

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,3 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,4

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,4 + REGULATOR

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...

GENESI HTE CARBONIO 1,7

Najlakši pištolj za lakiranje na tržištu - samo 360gr. ...