CLAY-2-GO SET

Set za lako uklanjanje onečišćenja sa laka.Glina za uklanjanje onečišćenja potpomognuta sa CLAY-2-GO tekućinom.Uklanja raspršene boje,kočionu prašinu,željeznički prašinu,vulkanski pepeo,kisele kiše itd.Koristi se za uklanjanje sa lakova,plastike i stakla.