HD FABRIC CLEANER 5l 1:50

HD fabric cleaner za čišćenje sjedala i tepiha kod velikih nečistoća.Ne proizvodi veliku pjenu,duboko prodire u tkaninu i vraća izvornu boju.Može se koristiti ručni i u peraču.