LANENO ULJE KUHANO 0,5l

Dodaje se u sintetičke boje za postizanje veće otpornosti na atmosferske uvijete, posebno pogodno za hidroizolacijsku zaštitnu drva. Koristi se i za proizvodnju uljno-oleosintetskih boja.