MAXIDECOR VELATURA

MAXIDECOR Velatura je poluprozirna efektna boja, izrađena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva i specijalnih aditiva. MAXIDECOR Velatura je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za čovjeka i okolinu, jednostavan za nanošenje. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutrašnjih zidnih površina, kod kojih je potrebno postići nježan i suptilan izgled. Upotrebljava se samostalno a može se koristiti i u kombinaciji sa drugim dekorativnim materijalima, posebno za sjenčanje MAXIDECOR Travertino dekorativnog maltera. Tonira se MAXIMIX sistemu prema ton karti MAXIDECOR Velatura. Pakiranje 1L.
Slika nije definirana
Slika nije definirana