MAXIDECOR Smooth Primer

MAXIDECOR Smooth Primer je glatki pokrivni osnovni premaz pijre nanošenja određenih MAXIDECOR dekorativnih tehnika jer omogućava sporije sušenje ovih premaza i više vremena za njegovu obradu. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Predstavlja ekološki, disperzivni, visokopokrivni i vodoperivi premaz, na bazi akrilata, odlične paropropusnosti. Isporučuje se u bijeloj boji, a po potrebi može se nijansirati u približnu nijansu završnog sloja MAXIDECOR dekorativnog premaza. Pakiranje 1L, 3L.