B700515 15 ml PRAIMER ZA STAKLO

Praimer za staklo namijenjen kao podloga prije ljepila te zaštita od UV zraka. Sačekati 15 min. da osuši prije nanošenja ljepila.